Mäkké spájky ( STN 42 37xx) sú väčšinou zliatiny cínu a olova. Podla obsahu cínu sa mení teplota tavenia, pričom najnižšiu teplotu tavenia (eutektický bod 183°C) má spájka s obsahom 61,9% Sn.

 

KódZloženie%Rozsah tavenia 
SOL - LIQ
Zodpovedajúce normy
  Sn Pb Ag Cu Sb Zn CD ° C DIN 1707 EN 29453
Cín:
SN100 99,9             232    
Cín-meď:
SnCu97 / 3 97     3       230-250 SnCu3 S-Sn97Cu3
Cín-striebro:
Ag2Sn 98   2         221-225    
AG3, 5Sn 96,5   3,5         221   S-Sn97Ag3
Ag5Sn 95   5         221-235 SnAg5  
Ag10Sn 90   10         221-300    
Cín-striebro-meď:
Ag1SnCu4 95,6   0,4 4       225-258    
Cín-striebro-olovo:
AG1, 4SnPb 63 35,6 1,4         178 Sn63PbAg  
AG1, 5SnPb 5 93,5 1,5         296-301    
Cín-Antimón:
SnSb95 / 5 95       5     230-240 SnSb5 S-Sn95Sb5
Cín a olovo:
SnPb80/20 80 20           183-205 Sn80Pb20  
SnPb63/37 63 37           183 Sn63Pb S-Sn63Pb37
SnPb60/40 60 40           183-190 Sn60Pb S-Sn60Pb40
SnPb50/50 50 50           183-215 Sn50Pb S-Pb50Sn50
SnPb40/60 40 60           183-235 Pb60Sn S-Pb60Sn40
SnPb33/67 33 67           183-242 PbSn33  
SnPb30/70 30 70           183-255 PbSn30 S-Pb70Sn30
SnPb8/92 8 92           280-305   S-Pb92Sn8
Olovo:
PB100   99,9           327    
CD-zliatina:
Cd82Zn16Ag     2     16 82 270-280 Cd82Zn16Ag2