Pri bodovom zváraní zváracie elektródy pracujú pri vysokých teplotách, ale aj  pri dynamickom a mechanickom zaťažení. Okrem procesu životného prostredia je tam aj problém- legovanie oceľového povrchu. Toto legovanie zinku a medi vytvára povlak zliatiny mosadze a znižuje elektrickú vodivosť.

Pre udržanie kvality zvárania vzhľadom k sile a tvaru je nutné zachovať pracovnú plochu v dobrom stave ako aj z hľadiska priemeru a preto treba očistiť ich od  všetkých nečistôt .Sme výrobca zariadení pre korekciu tvaru zváracích elektród.

Najlepší spôsobom pre tieto požiadavky sú vhodné tieto rezacie systémy. Typ SFE–LRS a RFP- 600 pre manuálne zváracie kliešte alebo SFE-LA 400 a SFE- LA 400 Twin pre automatické stanice

Pre  piedestal  zváracích klieští,  máme sklopnú otočnú jednotku PSP-100. Máme k dispozícii celú radu rezacích hláv pre rôzne plochy a tvary zváracích čiapočiek