Spájky sú najrozšírenejším produktom z cínu a nachádzajú využitie v elektronike, inštalatérstve a všeobecnom strojárstve. 

                

  SnAg3Cu0,5       S-Sn97Ag3        SnAg4Cu0,5        S-Sn96Ag4      SnAg0,3Cu0,7 

            

Sn99,7Ag0,3        S-Sn96Ag4         S-Sn99Cu1         S-Sn97Cu3  

                

 S-Sn60Pb40        S-Sn63Pb37      S-Pb60Sn40        S-Pb70Sn30    S-Pb78Sn20Sb20  

    

 S-Sn63Pb37        S-Sn60Pb40