Aktívne sa podieľame na sprevádzkovaní našich prístrojov a zariadení. V dôsledku našej dlhodobej prítomnosti na trhu sme vyriešili s našimi obchodnými partnermi veľa problémov. Využívame všetky naše vedomosti a skúseností pri realizácií projektov, čo  zabezpečuje prevádzku v súlade s najnovšími štandardmi. Naša spoločnosť je už niekoľko rokov spájaná s najvyššou kvalitou dielov pre oblasť odporového zvárania. Štandardná ponuka zahŕňa držiaky elektród, zváracie ramená, prepojovacie káble, ako aj ostatné diely pre automobilový priemysel. Pre splnenie očakávaní našich zákazníkov sme v roku 2003 rozšírili náš tím konštrukčnej kancelárie o skúsených inžinierov. Úzko spolupracujem s rozvojovými a plánovacími oddeleniami Automotive. Dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov sú podporované návrhmi a modelmi pomocou 3D CAD programov, čo umožňuje rýchly vývoj a optimalizáciu konštrukčných riešení. Naša spoločnosť je schopná pri realizácií projektov reagovať na rozmanité požiadavky zákazníka. Medzi hlavné činnosti patrí výroba zváracích a kontrolných prípravkov. Sme schopný sa podieľať na úprave už existujúceho náradia a prípravkov používaných vo výrobe vrátane výkresovej dokumentácie. Podľa požiadaviek zákazníka môže byť rozsah prác rozšírení o voľbu parametrov, programovanie PLC a optimalizáciu prístupu priemyselného robota.

Našou hlavnou činnosťou je návrh a realizácia

-          Prípravky pre odporové zváranie

-          Zváracie prípravky

-          Prípravok  pre na navarenie Tuckerov pomocou prístroja Nelson

-          Výrobné testy

-          Kontrolné prípravky pre oddelenie QS

-          Prípravky a montážne stanice v závislosti od požiadaviek zákazníka

Spolupracujeme len s renomovanými a overenými dodávateľmi pre naše výrobky.  Dôraz kladieme na kvalitný materiál, svorky, snímače vhodné pre prevádzkové podmienky.