Pri voľbe volfrámovej elektródy je potrebné brať do úvahy nasledujúce body:

• Druh volfrámovej elektródy

• Priemer elektródy

• Kvalita nabrúsenia a hrubosť elektródy

• Geometria špičky elektródy

WP- sú vyrobené z čistého volfrámu. Hlavnou oblasťou použitia tohto druhu elektród je zváranie zliatin hliníka striedavým prúdom (AC) pri dobrej stabilite oblúka. Tieto elektródy nie sú vhodné pre zváranie jednosmerným prúdom (DC). Ako jediná elektróda sa nebrúsi do špičky. Farebné označenie: zelená farba

E3® E- Bezthóriové nerádioaktívne elektródy  použiteľné v celom výkonovom rozsahu pre zváranie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, zliatin, hliníka, titanu, niklu, medi a horčíka jednosmerným prúdom (DC) i striedavým prúdom (AC). Vďaka svojim vynikajúcim zapaľovacím vlastnostiam sa najlepšie hodí pre automatizované procesy. V dôsledku nižšej teploty týchto elektród sa v porovnaní s thóriovnanými elektródami zvyšuje ich prúdová zaťažiteľnosť. Farebné označenie: fialová farba.

WL- Lanthanované elektródu sú použiteľné pre zváranie jednosmerným prúdom (DC) i striedavým prúdom (AC). Hlavnou oblasťou ich použitia je zváranie nelegovaných i vysokolegovaných ocelí, zliatin hliník, titanu, niklu, medi a horčíka. Ďalším oborom použitia týchto elektród je mikroplazmové zváranie. Zvýšený obsah kysličníku lanthanu (La2O3) zlepšuje ich zapaľovacie vlastnosti. Obecne je ich životnosť a prúdová zaťažiteľnosť nižšia ako u elektród typu E3. Farebné označenie: Wla10černá/Wla15-zlatá/Wla20-modrá farba.

WCe 20 Prídavkom ceroxidu (CeO2) sa oproti volfrámovým elektródam zvyšuje prúdová zaťažiteľnosť, ale WCe elektródy majú i tak nižšiu prúdovú zaťažiteľnosť ako elektródy E3 a WL. Hlavnou oblasťou použitita týchto elektród je zváranie nelegovaných i vysokolegovaných ocelí, zliatin hliníka, titanu, niklu, medi a horčíka v nižšom a strednom prúdovom rozsahu. Farbené označenie: šedá farba.

WZr 08- Volfrámové elektródy s prídavkom zirkónu znižujú nebezpečie znečistenia zvarového toku volfrámom. Hlavnou oblasťou použitia týchto elektród je zváranie striedavým prúdom (AC). Pre zváranie jednosmerným prúdom (DC) sú menej vhodné. Farbené označenie: biela farba.