Vyrábame zváracie kruhové a zváracie elektródy podľa dokumentácie od zákazníka.

Ponúkame tiež polotovary, ako sú prstene po kovaní pred obrábaním.

Materiály: CuCrZr, CuCoBe