Vyššie uvedeným mottom sa naša firma riadi od začiatku pôsobenia na trhu. Najdôležitejší sú pre nás naši zamestnanci, ktorí sa riadia týmto mottom. Vďaka tomu vznikajú nové produkty a inovatívne riešenia, ktoré nás o tom presvedčujú.

         Na Poľskom trhu pôsobíme od roku 1992. Hlavné sídlo sa nachádza v Sliezkom kraji v Tychách v hlavnom meste Poľského automobilového priemyslu, čo je dôvod, prečo sme zamerali našu pozornosť od samého začiatku do automobilového priemyslu. Od roku 2007 začala LASKA rozvíjať svoje aktivity aj na slovenskom trhu. Postupne vymenila niekoľkých distribútorov až v roku 2013 vznikla jej sesterská spoločnosť Laska Slovakia s.r.o. , ktorá je výhradným distribútorom jej produktov pre českých aj slovenských výrobcov automobilov. Pracovníci firmy Laska Slovakia s.r.o. sú dlhoroční spolupracovníci poľskej sestry a prešli školeniami, ktoré im umožňujú poskytnúť slovenským aj českým zákazníkom profesionálne služby a servis. Úzko spolupracujeme s automobilovými spoločnosťami v oblasti technického a konštrukčného zamerania. Podielame sa na zavadzaní najnovších technologií do produkcie. Poznatky z týchto postupov bezprostredne prenášame aj do iných odvetví.

         Medzi našich odberateľov patria aj spoločnosti zo sektoru strojného a energetického priemyslu. Taktiež sme popredným dodávateľom dielov pre odporové zváranie pre oblasť údržby a opráv. Inovačné riešenia našich zákazníkov, profesionalita pri práci a plné odhodlanie sú výsledkom posilnenia tohto postavenia. Ako popredný dodávateľ celého sortimentu pre odporové zváranie ponúkame:

- Zliatiny medi

- Zváracie a špeciálne elektródy

- Ramená a držiaky elektród

- Zváracie prípravky

- Špeciálne časti z medi a jej zliatin

- Keramické a oceľové kolíky

- Prepojovacie a lamelové káble

- Frézky na elektródy

- Ochranné návleky a balancéry