Konštrukcia a technológia

       Skúseností nášho oddelenia konštrukcie a technológie sú k Vám plne k dispozícii. Vďaka presným riešeniam dizajnu sme získali uznanie pri projektovaní nových a modernizáciií už existujúcich zariadení. Pre rýchle spracovanie dokumentácie používame 3D softvér. Naše konštrukčno technologické oddelenie úzsko spolupracuje s produkciou.

 

Realizujeme projekty od prípravy dizajnu, cez technickú dokumentáciu, konštrukciu až po konečnú výrobu. Táto postupnosť umožnuje zmeny , ktoré môžu byť vykonané v každej fáze a tým sa skracuje čas realizácie projektu. Aktívne sa podieľame na uvedení nášho prístroja alebo zariadenia do prevádzky. Ak potrebujete začleniť prístroj alebo zariadenie do technologickej linky, optimalizujeme prístup priemyselných robotov a programujeme parametre procesu. Naša spoločnosť je schopná pri realizácií projektov reagovať na rozmanité požiadavky od zákazníka.

Produkcia

     Moderný strojový park, optimálne technológie, skúseností a profesionalita nášho tímu sú zárukou efektívneho vykonávania požiadaviek zákazníka.

 

Skúsenosť

     V dôsledku našej dlhodobej prítomnosti na trhu sme s našimi obchodnými partnermi vyriešili mnoho problémov. Používame všetky znalosti pri realizácií projektov, zabezpečujeme jednotné služby pri dodržiavaní najvyšších štandardov a podmienok.

 

Kvalita

     Kvalita je to oblasť ktorej venujeme zvláštnu pozornosť. Používame materiály predovšetkým od renomovaných výrobcov. Náš systém kontroly a riadenia kvality spĺňa vysoké požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle. Štandardne dodávame ku každému produktu merací protokol a v prípade požiadavky zákazníka aj materiálový certifikát. Naše merné stredisko je vybavené modernými a profesionálnymi meracími prístrojmi okrem iného aj dotykovým meracími prístrojomi. Na žiadosť zákazníkov vykonávame 100% kontrolu produktov.

  

Sklad

      Udržujeme stále skladové zásoby medi a jej zliatin v rade rôznych profilov ako aj zváracích elektród v takom objeme, ktoré bezpečne pokryjú požiadavky našich zákazníkov. Spolupracujeme s významnými špedičnými spoločnosťami a taktiež disponujeme aj vlastnou dopravou, čo nám umožňuje krátke dodacie termíny.

 

Neustále zlepšovanie a rozvoj

       V našej spoločnosti neustále monitorujeme výrobné procesy a postupy, čo nám umožňuje ich neustále zdokonaľovanie.